מיידע על פעילות העמותה עם כלבים "מסוכנים"

פעילות העמותה